revista catedrei de finante a FEAA
About Us
Last Edition
Archive
Instructions for the authors
Reviewing process
Editorial Team
Scientific Commitee
Contact
Resources
Links
Submitted Articles
ISSN: 1583-3712
FINANTE - Provocarile viitorului
Anul V, nr.5/2006
www.profitinthebag.com
Cuprins:
Constantin IONETE Evoluţii economice în aşteptarea aderării la Uniunea Europeană
Horia CRISTEA
Miruna NĂCHESCU
Estimarea mărimii dependente de atins
Marin OPRIŢESCU
Oana BERCEANU
Gheorghe BIRĂU
Managementul riscurilor bancare versus Basel II
Dumitra STANCU
Ion STANCU
Leasing-ul
Andreas KOLODZIEJAK Maturizarea ştiinţelor economice europene în contextul economiei europene
Ioan NISTOR Finanţarea curentă şi creditele bancare pe termen scurt în asigurarea echilibrului financiar al întreprinderii
Stefan KOFNER
Bogdan FIRA
Asigurarea creditului ipotecar: un câştig pentru pieţele imobiliare din Germania şi România?
Ioan TRENCA
Ioana COROIU
Supravegherea prudenţiala în sistemul bancar: pregătiri în vederea adoptării Acordului Basel II
Dumitra STANCU Stocurile şi fluxurile din activitatea întreprinderii
Ion TOMIŢĂ
Anca BĂNDOI
Efectele alinierii preţurilor de piaţă în zona euro
Conway LACKMAN
John LANASA
Model privind atragerea clienţilor.
Nicolae SICHIGEA
Ionuţ Eugen DRĂCEA
Sistem de indicatori de apreciere a creşterii de valoare a întreprinderii
Goran PETREVSKI Ancorarea cursurilor de schimb şi dezinflaţia. Cazul Macedoniei
Marcel DRĂCEA
Dan Florentin SICHIGEA
Consideraţii privind politica fiscală la nivelul Uniunii Europene
Ioan Dan MORAR Procesul fiscal. Aspecte tehnice
Gheorghe MATEI
Raluca DRĂCEA
Modele ale impozitării veniturilor
Ana POPA
Laura GIURCĂ VASILESCU
Investiţiile şi finanţarea IMM-urilor din România
Ştefan BRATU Introducerea şi execuţia ordinelor de bursă în sistemul de tranzacţionare electronică
Ioan Dan MORAR Demersul ştiinţei economice. Conotaţii
Jenica POPESCU
Alia OPRIŢESCU
Competiţie şi consolidare în sistemul bancar românesc
Adela SOCOL Principalele tipuri de riscuri operaţionale ce pot afecta activitatea unei societăţi bancare: identificare, măsuri de prevenire şi diminuare în perspectiva Acordului Basel II
Cristi Marcel SPULBĂR
Roxana Maria NANU
Expansiunea creditului de retail şi impactul asupra riscului de credit
Dorel BERCEANU Leasingul şi costul său
Lavinia Maria NEŢOIU Acordul de la Basel II şi implicaţiile sale asupra băncilor din România
Radu BUZIERNESCU Cota unică de impozitare: speranţe şi împliniri
Mirela CRISTEA
Raluca DRĂCEA
Sistemul bancar şi creşterea economică în faţa integrării europene a României
Claudia MITITELU
Ştefan MITITELU
Managementul riscului ratei dobânzii
Narcis MITU Către un sector public mai performant Integrarea dobânzii în arsenalul instrumentelor microeconomiei
Alia OPRIŢESCU Integrarea dobanzii in arsenalul instrumentelor microeconomiei
Cristian STANCIU Strategii de portofoliu - investitii in proprietati internationale. Probleme si oportunitati.
Gabriel POPEANGĂ Coordonatele inspectiei fiscale moderne
Alina Georgiana IACOBESCU Riscul operational. Impactul BASEL II
Marin CIUMAG Efectul preturilor de transfer in fiscalitate
Elena GLODEANU
Cristinel GLODEANU
Administrarea bugetului in conditii de autonomie locala
Mădălin CINCĂ Armonizarea fiscala in conditiile integrarii Romaniei in Uniunea Europeana
Dan Sergiu BOGOI
Ionuţ Eugen DRĂCEA
Dan Florentin SICHIGEA
Dezvoltarea regionala in teorie si practica
Mihaela ZAMFIRACHE RADU Gestiunea riscurilor de credit in perspectiva acordului BASEL II. Experiente la Banca Comerciala Ion Tiriac
Loredana CIURLĂU Managementul riscului valutar prin intermediul tehnicilor de hedging
Iulia MARTIN Fonduri si finantari destinate agriculturii in conformitate cu politicile Uniunii Europene
     Solution by 380 Creative Engine